Budynki użytku publicznego

Wykonujemy roboty budowlane, remontowe, modernizacje z przetargów zamówień publicznych jak również zleceń bezpośrednich. W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksową realizację procesu inwestycyjnego.

  • placówki oświatowe: kompleksowa realizacja, przebudowy, nadbudowy, wyposażenie szkół wraz z salami gimnastycznymi, boiskami sportowym
  • ośrodki zdrowia: kompleksowa realizacja, przebudowy, nadbudowy obiektów, dostarczanie rozwiązań indywidualnych wymaganych w obiektach
  • Obiekty sportowe i rekreacyjne budowa hal sportowych, kompleksy basenowe, boiska sportowe, parki wodne, hale gimnastyczne